E-læringsmodul til kompetenceudvikling af kontaktpersoner

I forbindelse med et projekt, som har haft mennesker med erhvervet døvblindhed som målgruppe, er der blevet udviklet et e-læringsmodul til kompetenceudvikling af kontaktpersoner for mennesker med erhvervet døvblindhed. Få det tilsendt gratis her.

Et nyt e-læringsmodul, der består af fem delmoduler, skal give en kort og basal introduktion til arbejdet som kontaktperson for mennesker med erhvervet døvblindhed. 

Det at arbejde som kontaktperson for en borger med erhvervet døvblindhed stiller nemlig en række krav til færdigheder inden for ledsageteknik, kommunikation, synsbeskrivelser og hjælpemidler. Der er også behov for viden om livet med døvblindhed og de udfordringer og omstændigheder, som det medfører. Oplæringen i at påtage sig en sådan rolle er derfor vigtig.

Undervisning supplerer e-læringsmodul

Delmodulerne er udviklet til, at nyansatte kontaktpersoner gennemgår dem inden deres første arbejdsdag med borgeren, og letter derved den nyansattes indføring i arbejdet.

Delmodulerne skal suppleres med undervisning fra såvel en fagperson med specialviden på området som fra borgeren med døvblindhed. 

De udgør således ikke i sig selv et egentligt vidensgrundlag for arbejdet som kontaktperson.

Delmodulerne har overskrifterne:

  • Introduktion til erhvervet døvblindhed
  • Årsager til erhvervet døvblindhed
  • Metoder i arbejdet
  • Hvad siger loven om kontaktpersonordningen?
  • Støttemuligheder.

Det tager typisk lidt over to timer at gennemgå dem alle. Der er tegnsprogstolkning og undertekster, som kan slås til og fra, alt efter behov.

Kompetenceudvikling til nye kontaktpersoner

Formålet med projektet ”Udvikling og afprøvning af opkvalificeringsforløb til kontaktpersoner for mennesker med erhvervet døvblindhed”, som blev afsluttet i dec. 2020, har været at skabe et mere ensartet og tilgængeligt tilbud til landets kommuner om kvalificeret kompetenceudvikling til nye kontaktpersoner.

Ønsket med projektet var, at mennesker med erhvervet døvblindhed kunne opleve, både at deres kontaktpersoner havde fået nogle basale færdigheder på plads, før de begyndte i jobbet, og at de fik opbygget deres kompetencer yderligere i starten af deres ansættelse.

Hvem henvender e-læringsmodulet sig til?

E-læringsmodulet henvender sig først og fremmest til mennesker med erhvervet døvblindhed, som benytter sig af kontaktpersonordningen. Den sekundære målgruppe, som er den, der indgår direkte i projektet, er ansatte i kontaktpersonordningen landet over.

Adgang til e-læringsmodulet og tildeling af brugerrettigheder styres af en administrator. Ønsker du at gøre brug af platformen, kan du henvende dig til kontaktpersonen på denne side. Herefter vil du få platformen udleveret.

Kontakt

Signe Skovgaard Schmidt
Konsulent