Vejledningsenheden

I Danmark er der en lang tradition for bofællesskabet som en boform med fællesskabet i centrum. Dette understøtter styrelsen ved Vejledningsenheden.

I Danmark er der en lang tradition for bofællesskabet som en boform med fællesskabet i centrum. Boformen er i dag bredt udbredt og kan både ses i landets store og mindre byer samt på landet – og flere kommer hele tiden til.
Andre boformer, som fx. Tiny Houses og byggefællesskaber er ligeledes boformer, der i dag er under udbredelse.

Der kan være flere formål med at etablere bygge-  og bofællesskaber. Bygge- og bofællesskaber kan bl.a. bidrage til levende og mangfoldige byer ved en større variation i boligudbuddet, en større arkitektonisk mangfoldighed og gode rammer for fællesskab, der kan understøtte et aktivt naboskab og modvirke ensomhed.

Der opleves i dag en stigende efterspørgsel efter etablering af fællesskabsorienterede boformer som bygge- og bofællesskaber. Dette har skabt et øget behov for udbredelse af viden og erfaringer på området.

For at understøtte udbredelsen er der i Social- og Boligstyrelsen etableret en Vejledningsenhed for bygge- og bofællesskaber.

Vejledningsenheden kan hjælpe med råd og vejledning samt formidle viden og erfaringer på området til såvel kommuner, almene boligorganisationer, private virksomheder, borgere, mfl. 

Viden og inspiration om bygge- og bofællesskaber samt andre alternative boformer vil løbende blive formidlet på denne side.

Kontakt

Almenbolig og Byfornyelse

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her