Muligheder for at understøtte bygge- og bofællesskaber

Bygge- og bofællesskaber kan både etableres af kommuner, almene boligorganisationer, borgere, private developere mfl. i det eksisterende byggeri samt ved nybyggeri.

Hvilke konkrete muligheder og rammebetingelser, der gælder for de forskellige aktørgrupper er dog forskellige.

Muligheder afhænger bl.a. af det lokale ejerskab til jord og bygninger, samt hvilke ejerformer de kommende boliger ønskes at have.

I det følgende beskrives muligheder inden for gældende lovgivning samt hvilke muligheder man som hhv. kommune, almen boligorganisation og borger har for understøtte etableringen af flere bygge- og bofællesskaber.

Kontakt

Almenbolig og Byfornyelse

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her