Sammenlægning

Sammenlægning af almene boliger kræver som hovedregel Social- og Boligstyrelsens godkendelse såvel som, at der skal foreligge en indstilling fra kommunen.

Sammenlægning af almene boliger skal godkendes af Social- og Boligstyrelsen, når boligerne ikke ligger i et udsat boligområde.

 En godkendelse kræver, at én af følgende betingelser er opfyldt, jf. almenboliglovens § 28 a:

  • Boligen må efter sammenlægningen ikke overstige 140 m², og det er sandsynliggjort, at sammenlægningen vil afhjælpe vedvarende og dokumenterede udlejningsvanskeligheder.

  • Boligen må efter sammenlægningen ikke overstige 140m², og sammenlægningen er nødvendig for at opnå en blandet beboersammensætning i området. 

Herudover skal der foreligge en indstilling fra kommunen.

Ansøgning om godkendelse af sammenlægning kan ske med ansøgningsskemaet nedenfor.

Her finder du ansøgningsskema for sammenlægning af almene boliger

Kontakt

Almenbolig og Byfornyelse

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her