Nedrivning

Nedrivning af almene boliger kræver Social- og Boligstyrelsens godkendelse.

Nedrivning af almene boliger kræver Social- og Boligstyrelsens godkendelse.

Godkendelse kræver, at én af følgende betingelser er opfyldt, jf. almenboliglovens § 28:

  •  Der er dokumenterede alvorlige byggetekniske problemer ved ejendommen

  • Der er dokumenterede vedvarende og væsentlige udlejningsvanskeligheder

  • Der er væsentlige boligsociale udfordringer i et udsat boligområde eller et forebyggelsesområde.
     

Ansøgning om godkendelse af nedrivning kan ske med ansøgningsskemaet nedenfor.

Hent ansøgningsskema for nedrivning af almene boliger 2023 her 

Kontakt

Almenbolig og Byfornyelse

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her