Friplejebolig

Et friplejehjem er et privat tilbud til personer med omfattende behov for service og pleje. Etableringen heraf skal godkendes af Social- og Boligstyrelsen.

En boligsøgende, som kommunen har visiteret til en plejebolig  eller en lignende boligform, kan indgå lejeaftale med et friplejehjem.

Denne ret er uafhængig af, om friplejeboligen ligger i opholdskommunen eller i en anden kommune.

En kommune kan også aftale med et friplejehjem, at kommunen kan få anvisningsret til en eller flere boliger på friplejehjemmet.

Etablering af friplejeboliger 

Hvis man ønsker at etablere et friplejehjem, skal man først certificeres som friplejeleverandør af Sundhedsstyrelsen.

Når man er blevet certificeret, skal man ansøge Social- og Boligstyrelsen om godkendelse til at etablere friplejehjemmet.

 Ansøgninger behandles efter friplejeloven og bekendtgørelsen om etablering af friplejeboliger.

Læs mere om at blive certificeret som virksomhed til at levere ydelser til friplejeboliger

 

Kontakt

Almenbolig og Byfornyelse

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her