Viden til praksis

Senest opdateret 16-08-2022

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv skal blandt andet samle og formidle viden og forskning om børneinddragelse og udsatte børns liv.

Videnscentret består i et samarbejde mellem VIVE, Socialstyrelsen og Børns Vilkår.

Formålet med videncentret er at kvalificere fagprofessionelles arbejde med udsatte børn og unge og samtidig understøtte, at børn og unge inddrages systematisk i deres egne sager.

VIVE har den forskningsmæssige ekspertise og indsamler og skaber overblik over aktuel viden og forskning om børneinddragelse og udsatte børns liv.

Der findes i forvejen meget viden på området, og fokus er derfor på at formidle eksisterende viden, så den bliver anvendelig i praksis. Dette gøres blandet andet igennem afholdelsen af webinarer og en årlig konference.

Læs om vores webinarer

Læs om den årlige konference

Vidensindsamlinger fra videnscenteret

Videnscenteret udgiver desuden løbende vidensindsamlinger. Foreløbig er udkommet:  

Kontakt

Lotte Hestbæk
Specialkonsulent