National konference om børneinddragelse og udsatte børns liv

Senest opdateret 15-09-2022

Børn og unge skal opleve at blive lyttet til og taget alvorligt, når de er i kontakt med kommunen eller andre aktører på socialområdet. Inddragelse af børn og unge i egen sag rummer såvel faglige som menneskelige potentialer, men kræver, at vi som fagpersoner arbejder målrettet og bevidst med at inddrage børn og unge i egen sag.

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv var den 29. august 2022 vært ved en konference om Børneinddragelse og udsatte børns liv. Med afsæt i dansk og international viden fra forskning og praksis blev der sat fokus på muligheder og udfordringer med inddragelse i det børnesociale arbejde.

Social- og ældreminister Astrid Krag bød velkommen og introducerede dagens tema. Astrid Krag slog bl.a. fast, at barndommen aldrig må være en dom for resten af livet, og at børn har ret til at være med til at bestemme, hvad der skal ske i deres eget liv.

Herefter tog Laura Lundy, der er professor i børns rettigheder ved Queen's University i Belfast og i jura ved University College Cork, over. Lundy talte om, hvordan vi omsætter børns ret til deltagelse og beskyttelse i praksis bl.a. ved at sikre rum for inddragelse, at barnet har en stemme, at vi sikrer tilhører, som lytter til barnet og at barnet har reel indflydelse på, hvad der kommer til at ske.

Efterfølgende belyste Tea Torbenfeldt Bengtsson, professor MSO i VIVE, børns egne perspektiver på børneinddragelse. Bengtsson tog udgangspunkt i en ny vidensindsamling - Børn og unges inddragelse i myndighedssagsbehandling på børne- og ungeområdet. Vidensindsamlingen peger på, at Børn og unge ofte ikke oplever at blive inddraget i sagsbehandlingen, og når de bliver inddraget, så inddrages de primært for at bidrage til systemet i form af information og dokumentation.

Find vidensindsamlingen "Børn og unges inddragelse i myndighedssagsbehandling på børne- og ungeområdet" her

Dernæst satte Hanne Warming, professor ved Roskilde Universitet fokus på, hvad vores børnesyn betyder for, hvordan vi møder barnet eller den unge, og dermed hvor vigtigt det er at være bevidst om det børnesyn, vi er præget af.

Afslutningsvist fortalte tre unge mennesker fra C:NTACT om at være vokset op som ’barn af systemet’. De fortalte om, hvorfor det er så afgørende at blive inddraget i egen sag, og de gav eksempler på, hvornår de har oplevet sig set og hørt, og hvad det betyder, når det ikke sker.

På programmet var også en række videnssessioner, som præsenterede både viden fra forskning og praksis om inddragelse af børn i det sociale arbejde. Overskrifterne på de i alt seks sessioner var: Inddragelse af børn og unge med funktionsnedsættelser, Børneinddragelse set fra barnets perspektiv, Børns fortællinger på Børnetelefonen om svigt, Adoption som indsats, Børneperspektiver i familieretlige sager samt Trivsel blandt anbragte børn og unge og vigtige elementer i den gode anbringelse.

Hør Astrid Krag og de tre organisationer bag videnscenteret fortælle om børneinddragelse i denne reportage fra konferencen her (YouTube)

Oplæg fra konferencen kan rekvireres ved at skrive til: mawp@socialstyrelsen.dk

Kontakt

Maria Winther Pedersen
Specialkonsulent