Vidensportalen

Social- og Boligstyrelsens vidensportal samler den bedste aktuelle viden om udsatte børn og unge. Du får her et indblik i vidensportalens temaer om vold i hjemmet og seksuelle overgreb.

Vold i hjemmet

Læs om indsatser rettet mod børn, der er ofre for fysisk vold i hjemmet eller børn, der er vidne til fysisk vold i hjemmet. 

Seksuelle overgreb

Læs om en række undersøgelser og forskning, der bidrager til ny viden om seksuelle overgreb. Læs bl.a. om børnehuse og kognitiv adfærdsterapi.

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her