Partnerskabet om Børnene Først

Senest opdateret 11-07-2022

Partnerskab om Børnene Først har til formål at bidrage til arbejdet med at sikre en bedre indsats på børneområdet i kommunerne.

Partnerskabets formål er at opnå en praksisnær og bred forankring af reformens og lovens intentioner. Her skal de deltagende organisationer i partnerskabet bidrage med viden og erfaringer.

Formålet realiseres ved, at partnerskabet:

 • Giver anbefalinger til at styrke sagsbehandlingen for udsatte børn og unge
 • Bidrager til implementeringen af reformen og barnets lov
 • Følger op på implementeringen af loven.

Derudover skal partnerskabet bidrage til, at udarbejdede løsningsforslag forankres i praksis gennem de deltagende organisationers egen rolle og opgaver på børne- og ungeområdet.

Deltagerne i partnerskabet

Partnerskabet består af repræsentanter fra følgende organisationer:

 • Kommunernes Landsforening (KL)
 • Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)
 • Danske Professionshøjskoler
 • Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark (FSD)
 • De Anbragtes Vilkår (DAV)
 • ForældreLANDSforeningen (FBU)
 • Dansk Socialrådgiverforening (DS)
 • Socialpædagogernes Landsforbund (SL)
 • Danske Handicaporganisationer (DH)

Møder og arbejdsgrupper

Der afholdes to-tre årlige møder i partnerskabet. Sideløbende med partnerskabets møder nedsættes der arbejdsgrupper, som fx skal udarbejde anbefalinger og andre inspirationsmateriale om udvalgte  temaer. Du kan her på siden  finde de udgivelser som Partnerskabet kommer med.

Nyhedsbrev

Børnene Først - NYT

Hold dig ajour med nyhedsbrevet omkring Børnene Først:

Tilmeld dig her

Kontakt

Laura Hold Pilegaard
Specialkonsulent