Om Børnene Først og barnets lov

Senest opdateret 11-10-2022

Børnene Først er en reform, som skal hjælpe sårbare og udsatte børn og familier bedre. Hjælpen skal gives tidligere og med den rette indsats fra start. Børns mistrivsel skal opdages og tages hånd om så hurtigt som muligt, så de rigtige indsatser kan igangsættes, før problemerne vokser sig for store. Reformen indeholder følgende temaer:

  • Bedre og tidligere indsats for udsatte børn og familier
  • Færre skift og mere stabilitet
  • Barnets lov – flere rettigheder til børnene
  • Bedre kvalitet i anbringelserne
  • Bedre kvalitet i sagsbehandlingen og styrket retssikkerhed
  • Godt ind i voksenlivet
  • Fra aftale til virkelighed

Læs mere om reformen i aftaleteksten her

Barnets lov:

Barnets lov forventes at blive fremsat i foråret 2023 og træde i kraft i efteråret 2023. Barnets lov skal styrke kvaliteten i sagsbehandlingen samt indsatser, der hjælper børn og unge med behov for særlig støtte, og sikre, at de får den rette hjælp i tide. Lovforslaget skal afspejle et tidssvarende børnesyn, der både i lov og i praksis skal sikre, at barnets eller den unges perspektiv altid er i fokus og er styrende i udredningen af barnets eller den unges behov, i indsatserne og i opfølgningen på barnets trivsel og udvikling, uanset barnets eller den unges alder.

Lovforslaget samler reglerne om støtte og hjælp til børn og unge med behov for særlig støtte ét sted samt indfører en række nye bestemmelser, som primært er målrettet børn og unge med behov for særlig støtte. Derudover indebærer forslaget, at børn og unge får flere rettigheder, og at barnets eller den unges stemme tillægges større betydning i sagsbehandlingen og i de indsatser, der sættes i gang over for det enkelte barn eller den enkelte unge, så barnet eller den unge oplever et mere børnevenligt system.

Du kan følge vedtagelsen af barnets lov på folketingets hjemmeside.

Børnene Først – NYT

Social- og Boligstyrelsen udgiver et nyhedsbrev, der sætter fokus på Social- og Boligstyrelsens implementeringsaktiviteter, projekter og initiativer, der er en del af Børnene Først. Børnene Først – NYT udsendes tre-fire gange årligt i perioden 2022-2025.

Læs mere om Børnene Først - NYT udgivelserne 

Nyhedsbrev

Børnene Først - NYT

Hold dig ajour med nyhedsbrevet omkring Børnene Først:

Tilmeld dig her