Hvilke kurser og introduktion til barnets lov kan jeg få?

Vi vil de kommende år tilbyde især kommunale ledere og medarbejdere en række aktiviteter. Aktiviteterne gennemføres af Social- og Boligstyrelsen i et samarbejde med Ankestyrelsen, VIA University College, Københavns Professionshøjskole og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

De første aktiviteter starter i juni 2023. 

Se tilbud her og information om tilmelding:

Få et overblik over barnets lov på virtuelle møder

Hvad er formålet med barnets lov? Hvordan implementerer vi barnets lov? Og hvilke ændringer kommer med barnets lov?  Det er nogle af de spørgsmål, vi sammen med Ankestyrelsen vil besvare på en række virtuelle møder, inden loven træder i kraft. Møderne henvender sig til en bred vifte, herunder det politiske og direktionsniveau, ledere, medarbejdere, studerende og andre, som arbejder med eller har interesse for det udsatte børne- og ungeområde.

Tidspunkt: Juni.
Sted: Virtuelt.
Tilmelding: Tilmeld dig her

 

Få inspiration til arbejdet med den lokale forandringsproces: Workshop for ledere og medarbejdere med ansvar for implementering af barnets lov

Social- og Boligstyrelsen holder i samarbejde med Ankestyrelsen 10 heldags implementeringsworkshops. Formålet er at støtte landets kommuner i at omsætte Barnets lov i praksis. På de enkelte implementeringsworkshops vil der være oplæg og dialog om de væsentligste ændringer, der følger med loven, det faglige mindset, der ligger bag, og deltagerne præsenteres for redskaber til at tilrettelægge og drive den lokale forandring.

Tidspunkt: Der afholdes workshops i august.
Sted:  Steder for undervisning bliver fordelt i hele landet.
Tilmelding: Tilmeldingen åbner i slutningen af marts 2023.

Tværkommunale erfaringsnetværk for ledere

De tværkommunale erfaringsnetværk har til formål at tilbyde kommunerne et forum, hvor de fortløbende kan drøfte erfaringer med implementering af barnets lov. 

Tidspunkt: Opstart i slutningen af 2023.
Sted: Ikke fastlagt.
Tilmelding: Tilmeldingen åbner august 2023.

To-dages kompetenceforløb i barnets lov for myndighedsrådgivere på børne- og ungeområdet

Der udbydes fysiske to-dages kompetenceforløb i barnets lov for myndighedsrådgivere på børne- og ungeområdet fra efteråret 2023 og i 2024.
Kompetenceforløbet har, udover at udbrede viden om barnets lov, til formål at skabe et rum for landets myndighedsrådgivere til dybere dialog og case-arbejde om den nye lov og dens intentioner samt skabe mulighed for sparring med fagprofessionelle på tværs af kommuner.

Tidspunkt: Opstart fra september 2023.
Sted: Steder for undervisning bliver fordelt 15 steder i landet.
Tilmelding: Tilmeldingen åbner maj 2023

E-læring om centrale temaer i barnets lov

Der bliver udbudt et gratis e-læringsforløb målrettet ledere og medarbejdere på børne- ungeområdet. E-læringen vil omhandle og give en indføring i centrale temaer i barnets lov.

Tidspunkt: E-læringsforløbet forventes at være tilgængeligt for alle fra sommeren 2023.
Sted: Virtuelt.

Kursus i barnets lov

Der udbydes et kursus målrettet medarbejdere og ledere, som arbejder med sociale tilbud og i koordinerende funktioner på børne- og ungeområdet, om centrale temaer i barnets lov. Kurset består af en introduktion til barnets lov og intentionerne med loven, med særligt fokus på de elementer af loven, som er relevante for udførerområdets arbejde og samarbejde med myndighedsområdet.

Tidspunkt: Efterår 2023.
Sted: Kurserne for udførerområdet bliver afholdt i hver region.
Tilmelding: Tilmeldingen åbner maj 2023.

Kursus i barnets lov

Der udbydes et kursus målrettet medarbejdere og ledere på skoler, dagtilbud, klubber og andre, som arbejder med børn og unge. Kurset består af en introduktion til barnets lov og intentionerne med loven, med særligt fokus på de elementer af loven, som er relevante for almenområdets arbejde og samarbejde med myndighedsområdet.

Tidspunkt:  Afholdes i 1. kvartal 2024.
Sted: Kurserne for almenområdet bliver afholdt i hver region.
Tilmelding: Tilmeldingen åbner november 2023.

Nyhedsbrev

Børnene Først - NYT

Hold dig ajour med nyhedsbrevet omkring Børnene Først:

Tilmeld dig her

Kontakt

Malene Lund
Specialkonsulent
Irene Ildvedsen
Socialfaglig konsulent