Faglige redskaber og udgivelser om Børnene Først og barnets lov

Social- og Boligstyrelsen udgiver i den kommende tid en række faglige redskaber, som kan understøtte implementeringen af Børnene Først og barnets lov. Læs om de enkelte redskaber og udgivelser her.

Håndbog om barnets lov

Social- og Boligstyrelsen udgiver en Håndbog om barnets lov. Håndbogen kan anvendes som et opslagsværk, fungerer som en guide til loven og giver et overblik over den nye lov. Bogen vil være bygget op, så den tager højde for både lovens kronologi og et sagsflow. Den vil også beskrive, hvad der er nyt, og hvad der er ført videre fra serviceloven i nye paragraffer. 

Håndbogen vil kunne anvendes af socialrådgivere og myndighedsledere, såvel som ledere og medarbejdere på udfører- eller almenområdet samt øvrige målgrupper, som beskæftiger sig med udsatte børn, unge og familier.

Tidspunkt: Håndbogen udgives digitalt i sommeren 2023 og udkommer i en trykt udgave i september 2023.

Anbefalinger til god praksis:

Social- og Boligstyrelsen udgiver fra efteråret 2023 en række anbefalinger til god praksis med afsæt i barnets lov. Anbefalingerne vil have fokus på god kvalitet i anbringelsen, forældresamarbejde, skift mellem anbringelsessteder og god kvalitet i sagsbehandlingen. 

Tidspunkt: Anbefalinger til god praksis udkommer i slutningen af 2023 og i starten af 2024.

Opdateringer af eksisterende redskaber og håndbøger:

De eksisterende redskaber og håndbøger, som Social- og Boligstyrelsen har udgivet til brug på børne- og ungeområdet, vil blive opdateret løbende, så de understøtter den nye lovgivning. I 2023 opdateres blandt andet ICS håndbogen og ICS skabelonerne, så de matcher den nye lovgivning. 

Læs mere om Børnene Først - NYT udgivelserne

Nyhedsbrev

Børnene Først - NYT

Hold dig ajour med nyhedsbrevet omkring Børnene Først:

Tilmeld dig her

Kontakt

Mette Agerskov Smith
Specialkonsulent