Redskaber og publikationer

Vi udgiver løbende redskaber og publikationer. Lige fra skabeloner til at planlægge implementeringsprocessen til faglige publikationer, som giver viden om loven og udvalgte andre faglige temaer. Du kan finde de aktuelle redskaber her.

Overblik over faglige redskaber og udgivelser

Implementeringsredskaber til lokal brug

Nedenfor er en række skabeloner til lokal brug. Skabelonerne kan anvendes hver for sig, alt efter behovet i den enkelte kommune, men de kan også anvendes i sammenhæng.

Herudover følger en række PowerPoints, som kan bruges af kommunerne til intern formidling af barnets lov. 

Parathedsvurdering 

Skabelonen til parathedsvurderingen er et redskab, der kan give inspiration til vurdering af jeres parathed til at implementere barnets lov i forhold til centrale temaer i loven. Den kan give inspiration til, hvor I har behov for implementeringsaktiviteter, som derefter kan indgå i implementeringsplanen. 

Hent parathedsvurderingen her

Implementeringsplan 

Skabelonen til implementeringsplan kan anvendes til planlægning og opfølgning på den lokale implementering af barnets lov. 

Hent vejledning til implementeringsplanen her 

Hent skabelon til implementeringsplanen her  

Årshjul

Skabelonen til årshjul kan anvendes til at give et overblik over implementeringsaktiviteter henover indeværende år samt kommende år, og kan anvendes i sammenhæng med implementeringsplanen. Der kan indtastes ugestart og antal uger, som en given aktivitet forventes at løbe, hvorefter der automatisk vil blive lavet en farvemarkering i arket i de givne uger. Skabelonen er målrettet ledere og nøglemedarbejdere med ansvar for implementeringen af barnets lov. 

Hent skabelon til årshjul her

Slidepakker til kommuners interne formidling af indhold i barnets lov

PowerPoint-præsentationerne kan anvendes af ledere og medarbejdere i kommunerne til intern formidling af indholdet i barnets lov.

Slidepakkerne er opdelt efter målgrupper:

1. Information om barnets lov: Politisk-direktions- og chefniveau

Hent PowerPoint-præsentationen her

2. Information om barnets lov: Ledere og nøglemedarbejdere

Hent PowerPoint-præsentationen her

3. Information om barnets lov: Børne- og ungerådgiver

Hent PowerPoint-præsentationen her

4. Information om barnets lov: Almenområdet

Hent PowerPoint-præsentationen her

5. Information om barnets lov: Udførerområdet

Hent PowerPoint-præsentationen her

Slidepakkerne er ikke handicaptilgængelige, da de udelukkende skal anvendes i præsentationsøjemed.

Læs mere om Børnene Først – NYT udgivelserne

Nyhedsbrev

Børnene Først - NYT

Hold dig ajour med nyhedsbrevet omkring Børnene Først:

Tilmeld dig her

Kontakt Børnene Først