Få rådgivning om skolegang og læring

Landets kommuner tilbydes gratis rådgivning om at styrke læringsmiljøet for anbragte børn og unge på tværs af skole, myndighed og anbringelsessteder Rådgivningen har fokus på den strategiske og faglige ledelse af området. Der kan søges løbende.

Landets kommuner tilbydes gratis rådgivning om at styrke læringsmiljøet for anbragte børn og unge på tværs af skole, myndighed og anbringelsessteder Rådgivningen har fokus på den strategiske og faglige ledelse af området. Der kan søges løbende.

I 2023 tilbyder Social- og Boligstyrelsen strategisk rådgivning om anbragte børn og unges skolegang og læring.

Rådgivningen vil have særligt fokus på, hvordan skole, myndighed og anbringelsessted kan skabe fælles retning og fagligt grundlag for arbejdet.

Centrale elementer i rådgivningen kan fx være:

  • Sammenhængen mellem lovgivningen på hhv. skole- og socialområdet
  • Det tværgående samarbejde mellem skolen og det enkelte anbringelsessted.

Rådgivningen baserer sig på aktuelt bedste viden og tager afsæt i en række gode erfaringer fra projekter på social- og skoleområdet med fokus på trivsel, læring og skolegang.

Sådan foregår et rådgivningsforløb

Et rådgivningsforløb vil typisk bestå af:

  • Et indledende møde med gensidig forventningsafstemning (evt. flere)
  • En minianalyse af kommunens arbejde med anbragtes skolegang og læring t
  • 2-3 rådgivningsdage
  • Et afsluttende opsamlingsmøde

Der er mulighed for at ansøge om et rådgivningsforløb løbende. Ansøgningsprocessen består af en indledende dialog om jeres behov og ønsker til rådgivning, hvorefter der indgås en aftale om samarbejde.

Der er udarbejdet flere materialer om et styrket læringsmiljø for børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet, herunder en evaluering af et projekt og en modelbeskrivelse:

Se materialerne om styrket læringsmiljø

Irene Ildvedsen
Socialfaglig konsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet

Tilmeld dig her