Støtteperson for et barn eller ung

Støttepersonen kender barnet eller den unge i forvejen og skal være en stabil støtte for barnet eller den unge under anbringelsen.

Hvem kan blive støtteperson for et barn eller en ung?

Når du bliver støtteperson for et barn eller en ung, så er det for en, du allerede kender og som står over for at skulle anbringes uden for hjemmet. Det kan være, at du er barnets skolelærer, nabo, fodboldtræner eller er i familie med barnet. Det vigtigste er, at I to har en tillidsfuld relation og er enige om, at det ville være en god ide, at du er støtteperson for barnet eller den unge under anbringelsen.

Hvad er en støtteperson for et barn eller en ung?

Din rolle i barnets eller den unges liv er at være en stabil støtte for barnet eller den unge under anbringelsen. Relationen skal være båret af frivillighed og skal bunde i et ønske om at skabe en relation med barnet eller den unge, der varer ved – også efter anbringelsen.

Du, barnet eller den unge og kommunen aftaler sammen, hvor meget I to skal ses og være i kontakt på andre måder. Der er ikke krav om formaliserede møder mellem dig og barnet eller den unge eller en fast mødefrekvens.

Du bliver ikke ansat eller aflønnet. Du og kommunen kan dog aftale, at du efter behov får dækket udgifter til fx telefon, transport og lignende.

Barnet eller den unge vil bo i en plejefamilie eller på en institution. Lige som alle andre børn og unge vil de have brug for nærvær og omsorg. Derudover vil mange børn eller unge have vanskeligheder, som gør, at barnet eller den unge også har brug for et behandlingsforløb eller andre former for ekstra støtte.

Fra den 1. januar 2024 bliver loven ændret. Det betyder blandt andet, at du også kan blive støtteperson eller venskabsfamilie for et barn eller ung, du ikke kender i forvejen. Venskabsfamilie er et nyt begreb, der indføres den 1. januar 2024. Uanset om du vælger at blive venskabsfamilie eller støtteperson, så vil du være frivillig og barnet eller den unge skal ikke bo i familien. Det vigtigste er, at du forpligter dig til at opbygge en varig og stabil relation med barnet eller den unge.

Hjerteforældre.dk bliver opdateret med ny information om ændringerne i januar 2024. Du kan dog allerede nu tilmelde dig vores mailingliste, så du får automatisk besked om lovændringerne:

Tilmeld dig vores mailingliste her

Hvordan bliver du støtteperson for et barn eller en ung?  

Inden barnet eller den unge skal anbringes uden for hjemmet, skal kommunen hjælpe barnet eller den unge med at finde en person, der kan udpeges til at være støtteperson for barnet eller den unge under anbringelsen. Det er dog altid barnet eller den unge, der har det sidste ord i forhold til, om de vil have en støtteperson og om, hvem det skal være.

Hvis du ved, at et barn du kender, skal anbringes uden for hjemmet, så kan du undersøge med barnet eller den unge og deres familie, om du kan blive deres støtteperson. Herefter vil I sammen kunne bede kommunen vurdere, om det er den bedste løsning for barnet. Kommunen vil lægge særligt vægt på din mulighed for at tilbyde nære og stabile voksenrelationer og på, om du kan have en positiv betydning for barnets eller den unges fremtidige udvikling. Kommunen vil også skulle aftale med både dig og barnet eller den unge, hvordan kontakten vedligeholdes under anbringelsen.

Læs mere om at være støtteperson for et barn eller ung

Kontakt

Maria Pârja
Specialkonsulent

Hvad er hjerteforældre?

Her kan du på under et minut høre, hvad det vil sige at være hjerteforælder.