Kursus: Sagsoplysning på børnehandicapområdet - Århus

07feb

Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen tilbyder i fællesskab et kursus om sagsoplysning med afsæt i Barnets lov § 87 på børnehandicapområdet. Kurset udbydes som et heldagskursus og henvender sig til nye børne- og ungerådgivere på børnehandicapområdet.

På kurset får du viden om dels de juridiske rammer for sagsoplysning med afsæt i § 87 – dækning af tabt arbejdsfortjeneste på børnehandicapområdet, dels socialfaglige opmærksomhedspunkter i sagsoplysningsarbejdet.

Gennem oplæg og dialog sætter kurset spot på, hvordan sagsoplysning kan styrke kvaliteten i sagsbehandlingen med fokus på samarbejdet mellem myndighed og udfører, krav til oplysningsgrundlaget og hvordan forskellige diagnoser i et socialfagligt perspektiv, kan påvirke barnets adfærd, og hvad adfærden kan være udtryk for.

På kurset er der mulighed for dialog og erfaringsudveksling både med andre kursusdeltagere samt Ankestyrelsen og VISO.

Se programmet for kurset her.

Praktiske oplysninger 

Det er gratis at deltage i kurset. Fristen for tilmelding er d. 26. januar kl. 10.00.

Har du spørgsmål til tilmeldingen eller kurset, er du velkommen til at kontakte Maria Cramer Holck Larsen, +45 41 93 25 86 kursustilbud@sbst.dk 

Tilmeld dig her

TID

09.30 - 15.00

STED

Scandic Aarhus City
Østergade 10
8000 Aarhus

MÅLGRUPPE

Kurset henvender sig til nye børne- og ungerådgivere på børnehandicapområdet. 

Kontakt

Maria Cramer Holck Larsen
Fuldmægtig