Erfaringsnetværk om implementering af barnets lov - Region Syd

13mar

Arbejder du som afdelingsleder, teamleder eller koordinator - eller er du på anden måde ansvarlig for at implementere barnets lov i en myndighedsafdeling? Så kan du deltage i et af vores netværk, hvor vi taler om ledelse af forandringer med barnets lov og deler erfaringer. Næste runde møder holdes i marts 2024.

Barnets lov, der trådte i kraft 1. januar 2024, skal styrke både sagsbehandlingen og de indsatser, kommunerne tilbyder børn og unge med behov for særlig støtte.

Social- og Boligstyrelsen har sat forskellige tiltag i gang for at understøtte kommunernes arbejde med den nye lov. Blandt andet etablerede vi sammen med Ankestyrelsen i efteråret 2023 erfa-netværk med deltagelse af mange ledere og nøglepersoner på myndighedsområdet, der har ansvar for implementering af loven.

Formålet med erfaringsnetværkene er at sætte spot på centrale temaer i barnets lov samt give plads til sparring og videndeling om ledelse af forandringerne og omsætningen af loven i praksis.

I marts 2024 påbegyndes den første af i alt tre møderækker i erfaringsnetværkene i 2024. Der afholdes hver gang et netværksmøde i hver af de fem regioner, og I opfordres til at tilmelde jer så hurtigt som muligt i det netværk, som afholdes I jeres region.

Temaet for erfaringsnetværk i marts 2024 er:

Socialfaglige vurderinger – Screening, afdækning og børnefaglig undersøgelse

Temaet for andet møde i erfaringsnetværk i september 2024 er:

Tværfagligt samarbejde

  • Deltagerkredsen udvides, således at udfører- og almenområdet også kan være repræsenteret.

Temaet for tredje møde i  erfaringsnetværk i december 2024 er: 

Børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Praktiske oplysninger

Tilmelding er ikke muligt i dette opslag. Social- og Boligstyrelsen har sendt invitationer med tilmeldingsmodul ud til din kommune.

Sæt kryds i kalenderen:

Den 13. marts 2024, Region Syd, Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle

Netværksmødet afholdes i tidsrummet kl. 9:30 – 15:00.

Vil du vide mere? 

Du kan læse mere om reformen Børnene Først og barnets lov på sbst.dk, bl.a. om den øvrige støtte, Social- og Boligstyrelsen tilbyder:

Få mere at vide om Børnene Først: Børnene Først og barnets lov

Har du spørgsmål til tilmeldingen er du velkommen til at kontakte Irene Ildvedsen, socialfaglig konsulent, iril@sbst.dk, tlf. 40231392

TID

9.30-15.00

STED

Scandic Jacob Gade
Legborg 8-10
7100 Vejle

MÅLGRUPPE

Afdelingsleder, teamleder eller koordinator i myndighed på børne- og ungeområdet 

Kontakt

Irene Ildvedsen
Socialfaglig konsulent