08nov

Social- og Boligstyrelsen afholder temaforløb om inddragelse af børn og unge. Formålet med et temaforløb er at give viden om inddragelse af børn og unge, samt indsigt og refleksion over egen praksis med henblik på en styrket faglig identitet og et bevidst mindset omkring inddragelse. 

Temaforløb – november/december 2023
Et temaforløb består af to sammenhængende dage (kl. 10.00 – 15.00 begge dage) og en opfølgningsdag (kl. 10.00 – 15.00). Deltagerne står selv for eventuel overnatning og forplejning uden for undervisningstiden.

Man kan vælge mellem tre temaforløb, som afholdes på følgende datoer:

  • 8. + 9. november og 4. december
  • 13. + 14. november og 14. december
  • 15. + 16. november og 15. december

Alle temaforløb afholdes i Social- og Boligstyrelsens lokaler, Edisonsvej 1, Odense.

Ved temaforløbene er der plads til to deltagere pr. kommune, så man har en samarbejdspartner i forhold til den formidlingsopgave der ligger, når man kommer tilbage fra forløbet. Der er 30 pladser til hvert temaforløb. I må gerne tilmelde flere end to deltagere, men vi forbeholder os retten til at fordele pladserne ligeligt imellem interesserede kommuner.

Tilmeld de deltagere I gerne vil have med på temaforløb – så får I besked om, hvor mange der kan deltage ved ansøgningsfristens udløb.

Tilmeld dig temaforløbet d. 8. + 9. her:

Tilmeld dig temaforløbet d. 13. + 14. her:

Tilmeld dig temaforløbet d. 15. + 16. her:

 

TID

Se datoer

STED

Social- og Boligstyrelsen, Edisonsvej 1, Odense C.

MÅLGRUPPE

Myndighedsrådgivere og nøglepersoner fra kommunale myndighedsafdelinger.