Temadag: Viden om demens og dagligdagens dilemmaer (Odense)

06okt

VISO tilbyder i samarbejde med VISO-leverandører på demensområdet temadage i september og oktober med input til, hvordan du og dit team kan arbejde med de faglige problemstillinger og dilemmaer, som kan opstå i det relationelle arbejde med personer med demens.

Formålet med temadagene er at sætte fokus på det relationelle arbejde med borgere med demens, at inspirere til konkrete metoder, og at tilføre viden om de forskellige demenstypers udtryk og evnen til at kunne indtage borgerens eget perspektiv (”det tilstræbte indefra-perspektiv”).

Deltagerne vil bl.a. kunne høre oplæg fra hhv. Odense Kommunes hjerneskadecenter, den private klinik Neuropsykologisk Praksis og botilbuddet Tangkær i Region Midtjylland.

Temadagen henvender sig bredt til medarbejdere, ledere, visitatorer og konsulenter, som arbejder med personer med demens. Deltagelse er gratis.

Tilmeld dig her

Der er tilmeldingsfrist d. 22. september 2023.

Kontakt

Gitte Weitling
Specialkonsulent

TID

Kl. 9.30-15

STED

Mødecenter Odense
Buchwaldsgade 48
5000 Odense C

MÅLGRUPPE

Medarbejdere, ledere, visitatorer og konsulenter, som arbejder med personer med demens.