Temadag: Overgange til voksenlivet

07dec

Social- og Boligstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering holder en temadag som har til formål at styrke det tværfaglige samarbejde om udsatte unges overgange til voksenlivet.

Hvordan skaber vi gode overgange for udsatte unge til voksenlivet, og støtter dem i at opnå et selvstændigt voksenliv? Der er mange overgange i ungdomsårene med uddannelse eller job som kan være særligt udfordrerende for unge i udsatte positioner. Hvordan kan fagprofessionelle håndterer de dilemmaer og barrierer, som typisk opstår i samarbejdet med unge i udsatte positioner så de unge får den rette støtte og styrker deres mestring og trivsel på vejen ind i voksenlivet?

Det kan du blive klogere på d.  7. december 2023, hvor Social- og Boligstyrelsen i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering afholder en temadag, som sætter fokus på veje til at styrke det tværfaglige samarbejde om udsatte unges overgange til voksenlivet.

At flytte hjemmefra og få sin egen bolig. At skifte fra skole til uddannelse. At få job og lære at tage vare på sig selv. Der er mange overgange, som fylder i ungdomsårene, uanset om man er særligt udsat eller ej. Overgangen til voksenlivet kan dog være særligt udfordrende for unge med behov for støtte.

De mange og forskelligartede overgange, der kan ske mere eller mindre samtidigt, stiller særlige krav om at tænke hele vejen rundt om den unge. Temadagen har derfor fokus på perspektiver fra både social-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Og hvordan samarbejdet kan styrkes på tværs.

Det sker på dagen

På temadagen kan du få inspiration til løsninger og handlemuligheder og et indblik i aktuel viden om unge på tærsklen til voksenlivet.

Dagens indslag  kommer bl.a. rundt om disse emner: 

  • Hvad der kendetegner de unge, der oplever særlige udfordringer i overgange i ungdomslivet
  • Hvilke indsatser, de unge typisk modtager, og hvordan civilsamfundet kan indtænkes som en del af indsatsen
  • Rammerne for det tværgående samarbejde og de dilemmaer, barrierer og særlige opmærksomhedspunkter, der opstår i arbejdet med udsatte unge.

Temadagen henvender sig til chefer, ledere, koordinatorer, udviklingskonsulenter og andre relevante aktører fra ungeområdet som fx fagpersoner den kommunale ungeindsat eller myndighed. 

Det endelige program for dagen annonceres snarest muligt.

Praktiske oplysninger

Temadagen afholdes 7. december 2023 på Scandic Jacob Gade i Vejle. Det er gratis at deltage.

Dagen henvender sig til chefer, ledere, koordinatorer, udviklingskonsulenter og andre relevante aktører (fx fagpersoner fra den kommunale unge indsats eller myndighedsafdeling) fra ungeområdet.

Tilmeldingsfristen er fredag d. 1. december 2023. Der er et begrænset antal pladser, og tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Tilmeld dig arrangementet her

TID

kl. 09:00 til 15:30

STED

Scandic Jacob Gade
Flegborg 8-10
7100 Vejle

MÅLGRUPPE

Chefer, ledere, koordinatorer, udviklingskonsulenter og andre relevante aktører (fx fagpersoner fra den kommunale ungeindsats eller myndighedsafdelingen) fra ungeområdet.

Miriam Bill
Fuldmægtig