Kursus om opfølgning på voksenhandicapområdet - København

29nov

Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen tilbyder i fællesskab et kursus om opfølgning på voksenhandicapområdet. Kurset udbydes som et heldagskursus og henvender sig til kommunale myndighedssagsbehandlere på voksenhandicapområdet.

På kurset får du viden om dels de juridiske rammer for den løbende opfølgning på ydelser efter serviceloven på voksenhandicapområdet, dels socialfaglige opmærksomhedspunkter i opfølgningsarbejdet.

Gennem oplæg og dialog sætter kurset spot på, hvordan opfølgning kan styrke kvaliteten i sagsbehandlingen med fokus på samarbejdet mellem myndighed og udfører, handleplanen og det personrettede tilsyn. 

På kurset er der mulighed for dialog og erfaringsudveksling både med andre kursusdeltagere samt Ankestyrelsen og VISO.

Praktiske informationer

Det er gratis at deltage i kurset. Fristen for tilmelding er onsdag d. 15. november klokken 10.00. 

Du finder programmet her

Har du spørgsmål til tilmeldingen eller kurset, er du velkommen til at kontakte Jennifer Nim Rushton på tlf. 41 73 08 34 eller kursustilbud@sbst.dk

Tilmeld dig her 

Kontakt

Jennifer Nim Rushton
Fuldmægtig

TID

9.30 - 15.00

STED

Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V

MÅLGRUPPE

Kurset henvender sig til kommunale myndighedssagsbehandlere på voksenhandicapområdet.