Konference om implementering af VUM 2.0

11dec

Ønsker I at styrke jeres brug af Voksenudredningsmetoden? Social- og Boligstyrelsen inviterer landets kommuner til implementeringskonference, hvor vi sammen stiller skarpt på overgangen til VUM 2.0.

For at understøtte kommunernes implementering af VUM 2.0 inviterer Social- og Boligstyrelsen til implementeringskonference i Middelfart d. 11. september 2023 kl. 9:30-15:30, som sætter fokus på den gode implementering af Voksenudredningsmetoden.

På konferencen stiller vi skarpt på, hvordan en kommune kan tilrettelægge og gennemføre en implementeringsproces med fokus på de områder, hvor kommunen oplever særlige udfordringer.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

Se programmet og tilmeld dig konferencen d. 11. december

Om Voksenudredningsmetoden

Voksenudredningsmetoden (VUM 2.0) er en metode til sagsbehandling på myndighedsområdet for voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer. Metoden understøtter alle faser i et sagsbehandlingen, herunder også samarbejdet med udfører i leveringen af den sociale indsats.

Læs mere om Voksenudredningsmetoden, VUM 2.0

TID

Kl. 8:30-15:30

STED

Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

MÅLGRUPPE

Konferencen henvender sig til ledere, superbrugere i VUM 2.0 og nøglepersoner i implementeringen af VUM 2.0 på det sociale voksenområde i den kommunale myndighed og medarbejdere hos udførende kommunale tilbud.