Introduktion til SØM for ledere

06okt

Social- og Boligstyrelsen tilbyder gratis introduktionskursus i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) til ledere, der ønsker mere viden om hvad SØM er og kan bruges til i organisationen.

Gode SØM-beregninger og troværdigheden af resultaterne afhænger af vidensgrundlaget og de antagelser, som brugeren gør sig undervejs i beregningen. Social- og Boligstyrelsen tilbyder derfor uddannelse og kurser for alle interesserede, der anvender eller påtænker at anvende modellen.

Få mere at vide om Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM

Om Introduktion til SØM for ledere

Målgruppe og forudsætninger

Målgruppen for kurset Introduktion til SØM for ledere er primært kommunale og regionale ledere og chefer, der ønsker at få en introduktion til, hvad SØM er, og hvordan SØM kan anvendes ifm. beslutningsprocesser.

Det er en fordel, hvis du har et overordnet kendskab til økonomistyring i din organisation.

Indhold

  • Sociale investeringer og den dobbelte bundlinje
  • Hvad indeholder SØM, og hvad kan modellen bruges til?
  • Hvordan er arbejdsprocessen ift. SØM-beregninger?
    • Hvordan efterspørger man SØM beregninger?
    • Hvordan formidler man SØM-beregninger til ledelsesmæssigt og politisk niveau?
  • Hvordan understøtter man som leder, at ens organisation arbejder med SØM?

Format og undervisningsform

Kurset foregår virtuelt. Der vil blive inddraget konkrete eksempler, der viser, hvordan andre kommuner har arbejdet med SØM.

Tilmeld dig kurset Introduktion til SØM for ledere her

TID

13:00 - 14:30

STED

Online

MÅLGRUPPE

Ledere, der anvender eller påtænker at anvende SØM

Kontakt

Andreas Vestermark
Specialkonsulent