Børnehandicapkonference 2023 - Aktiv deltagelse og mestring

09okt

I år har Børnehandicapkonferencen temaet om aktiv deltagelse og mestring for børn og unge med handicap på programmet. Vær med den 9. oktober 2023 på Hotel Nyborg Strand til oplæg og videnssessioner.

Årets Børnehandicapkonference sætter fokus på aktiv deltagelse og mestring for børn og unge med handicap, for børn og unge med handicap har de samme behov for et godt liv med både skole-, familie- og fritidsaktiviteter som alle andre børn og unge.

Det er derfor vigtigt, at fagprofessionelle er med til at sikre, at børn og unge med funktionsnedsættelser får relevant og tilstrækkelig støtte til at mestre hverdagen og tage aktiv del i forskellige typer fællesskaber.

Det sker på dagen

Konferencen vil foregå i en vekselvirkning mellem oplæg i plenum og mindre vidensessioner med plads til fordybelse.

Hør bl.a. om:

  • Hvordan samarbejdet med de professionelle kan opleves fra familiens side, og hvorfor koordineringen af indsatser er så afgørende.
  • Hvad der kendetegner gode fællesskaber, og hvordan man skaber de bedste deltagelsesmuligheder for alle.
  • Barnets lov, der træder i kraft 1. januar 2024, og dens betydning for handicapområdet.

Dagens sessioner giver mulighed for at drøfte fx:

  • Skolefravær
  • Fritidsfællesskaber
  • Den gode overgang til voksenlivet.
  • ”Mestringsluppen”, en gruppebaseret indsats, som er udviklet i samarbejde med VIVE og seks kommuner og om konkrete metoder til inddragelse af børn og unge med autisme og ADHD.

Det praktiske

Børnehandicapkonferencen 2023 afholdes af Social- og Boligstyrelsen, KL og Komponent i fællesskab og finder sted den 9. oktober på Hotel Nyborg Strand.

Pris

2.175 kr. ekskl. moms.


Der er tilmeldingsfrist 1. september 2023, og tilmeldingen er bindende. Hvis konferencen ikke er overtegnet, er det muligt at tilmelde sig efter fristens udløb.

Tilmelding via Komponent.dk

TID

Kl. 9-15.45.

STED

Hotel Nyborg Strand.

MÅLGRUPPE

Konferencen henvender sig bredt til fagprofessionelle, sagsbehandlere, ledere og konsulenter i kommuner og sociale tilbud.